Co to jest leasing ?

Leasing jest drugą, obok kredytu, najpopularniejszą formą finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach, która umożliwia korzystanie z rzeczy, a w ostatecznym rozrachunku także jej nabycie, bez konieczności jednorazowego angażowania własnych środków finansowych.
Przy leasingu operacyjnym przez cały czas trwania umowy leasingowej jej przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy, natomiast leasingobiorca płacąc opłaty leasingowe, wykorzystuje go do swoich celów gospodarczych. 

leasing.png
Leasing umożliwia wliczenie całego płaconego przez leasingobiorcę czynszu leasingowego w koszty uzyskania przychodu, co daje możliwość finansowania z zysku jeszcze przed opodatkowaniem.

Uproszczona procedura

Jedną z najważniejszych cech leasingu jest fakt uproszczonej procedury. Firmy leasingowe wymagają minimum formalności. Najczęściej należy przedstawić podstawowe dokumenty ewidencyjne i finansowe firmy i nie jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie. Czas oczekiwania na decyzję jest bardzo krótki i często po już po 1-2 tygodniach dostajemy odpowiedź.
graphic-1714230_640.png

Główne zalety finansowania inwestycji we własną elektrownię słoneczną w formie leasingu operacyjnego:

  • Zysk w każdym miesiącu. Możemy zbudować instalację bez wykładania środków własnych. Raty leasingowe zastępują koszty nabycia sprzętu.
  • System fotowoltaiczny zakupiony w ramach leasingu sam na siebie zarabia, tj. miesięczna oszczędność z tytułu produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby będzie częściowo pokrywać ratę leasingu.
  • Leasing pozwala przedsiębiorcy zmniejszyć obciążenia podatkowe. Wydatki ponoszone przez leasingobiorcę zalicza się do kosztów uzyskania przychodu.
  • W przypadku leasingu operacyjnego, przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy. Kosztem uzyskania przychodu jest pełna kwota rat oraz cała opłata wstępna, raty leasingowe zmniejszają więc podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym, a więc i podatki leasingobiorcy.
  • Leasing elektrowni słonecznej pozwala rozłożyć podatek VAT na raty (podatek VAT jest finansowany przez leasingodawcę), a później doliczany jest do miesięcznych rat leasingowych netto - zakup elektrowni słonecznej ze środków własnych lub za pomocą kredytu bankowego powoduje, że VAT musimy rozliczyć jednorazowo.
  • Leasing operacyjny nie jest uwidaczniany jako zobowiązanie w bilansie leasingobiorcy, nie powiększa zadłużenia i pomaga w podtrzymaniu dobrego wizerunku firmy, powodując zwiększenie płynności finansowej.
  • Leasing operacyjny pozwala uniknąć niepotrzebnej biurokracji. Co miesiąc firma otrzymuje jedynie fakturę do zaksięgowania i nie musi prowadzić ewidencji środków trwałych, amortyzacji czy inwentaryzacji.

Podwójna korzyść

1. inwestycja, dla której średnia stopa zwrotu to ok. 8-9% co porównując z obecnie oprocentowanymi lokatami bankowymi na poziomie 2% jest wielokrotnie korzystniejszym rozwiązaniem.

2. tarcza podatkowa, intensywanie poszukiwana pod koniec roku. Leasing obniża podstawę opodatkowania przedsiębiorstwa.

achievement-18134_1280.jpg

Przykładowe wyliczenie kosztów leasingu dla instalacji o mocy 40 kWp:

leasing-wyliczenia-1.png


Leasingodawca wymaga ubezpieczenia przedmiotu leasingu, szacowany roczny koszt 1200 PLN.

Przykładową kalkulację przygotowano w oparciu o indeks WIBOR 1M na poziomie 1,66%

Uwaga

Powyższe dane maja charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Koszty inwestycji zależą od indywidualnych warunków budynku. Oszczędności zależą od sprawności instalacji i jej odpowiedniego wykorzystania.

O GoSolar

Naszą misją jest zapewnienie naszym Klientom komfortu życia i niezależności energetycznej.

Uzyskamy to dzięki dostarczaniu Im najwyższej jakości rozwiązań z obszaru Odnawialnych Źródeł Energii oraz świadczeniu kompleksowego, profesjonalnego serwisu.

Ostatnie nowości

©2023 GoSolar Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe należą do ich właścicieli. Design featured by Aga Kosa

Szukaj