Efekt fotowoltaiczny czyli jak to działa ?

Efekt Fotowoltaiczny, czyli jak to działa ?

No właśnie, jak to się dzieje, że w przypadku oświetlenia niektórych materiałów światłem słonecznym powstaje napięcie, które powoduje przepływ prądu elektrycznego ?
Możliwe jest to dzięki tzw. efektowi fotowoltaicznemu.

Zjawisko fotowoltaiczne odkrył w 1839 roku Aleksander Edmund Becquerel...

Zjawisko fotowoltaiczne odkrył w 1839 roku Aleksander Edmund Becquerel...

...a wyjaśnił Albert Einstein, otrzymując za to w 1921 r. Nagrodę Nobla.

...a wyjaśnił Albert Einstein, otrzymując za to w 1921 r. Nagrodę Nobla.
Efekt fotowoltaiczny jest zjawiskiem, w którym pod wpływem światła padającego na ciało stałe produkowana jest energia. Przy czym oczywiście nie na każde ciało stałe. Ciało to musi być tzw. półprzewodnikiem, czyli mieć możliwość zmiany swoich właściwości przewodzenia prądu elektrycznego pod wpływem różnych czynników,  jak domieszkowanie, ogrzewanie, oświetlanie lub inne czynniki. Najczęstszym pierwiastkiem wykorzystywanym do budowy struktur półprzewodnikowych jest krzem , należący do 14 grupy układu okresowego. 

Każdy moduł fotowoltaiczny zawiera określoną liczbę ogniw fotowoltaicznych odpowiedzialnych za pochłanianie promieniowania świetlnego. Domieszkowanie sprawia, że otrzymywany jest materiał posiadający więcej wolnych elektronów (półprzewodnik typu „n”) lub więcej „dziur” niż elektronów (półprzewodnik typu „p”).

Kiedy na powierzchnię pojedynczego ogniwa pada foton wzbudza przepływ ładunków między warstwami, w następstwie czego dochodzi do przepływu elektronów, czyli prądu elektrycznego. Na elektrodach pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego opartego na krzemie podczas oświetlenia światem słonecznym powstaje różnica potencjałów (napięcie elektryczne) o wartości ok. 0,6 V.  

Ot i cała filozofia. Proste, prawda ?

efekt-pv.jpg

Produkcja ogniwa fotowoltaicznego oraz efekt fotowoltaiczny są wyjaśnione na poniższym filmie

O GoSolar

Naszą misją jest zapewnienie naszym Klientom komfortu życia i niezależności energetycznej.

Uzyskamy to dzięki dostarczaniu Im najwyższej jakości rozwiązań z obszaru Odnawialnych Źródeł Energii oraz świadczeniu kompleksowego, profesjonalnego serwisu.

Ostatnie nowości

©2023 GoSolar Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe należą do ich właścicieli. Design featured by Aga Kosa

Szukaj