Opłacalność Fotowoltaiki dla Firm

Analizując opłacalność systemów fotowoltaicznych dla Firm musimy mieć świadomość,  że rządzi się ona odmiennymi prawami i może wygenerować zyski, które nie mogą być uwzględniane w instalacjach domowych. Przede wszystkim prowadząc działalność gospodarczą w analizie możemy uwzględnić  odpisy amortyzacyjne naszej inwestycji, co pozwala nam pomniejszyć płacone podatki.
Kolejną istotną różnicą jest z reguły odmienny profil zużycia energii, kiedy to maksymalne zużycie występuje w ciągu dnia - wpływa to w istotny sposób na okres zwrotu z inwestycji.
2017-09-01_18-17-09.png

Założenia

Rozważamy instalację bez żadnego wsparcia:
Instalacja 40 kWp – koszt netto wynosi – 220 000 PLN  - komponenty wysokiej jakości  Fronius (inwertery) oraz Sharp (moduły fotowoltaiczne).

Dodatkowe założenie – firma generuje zyski, które pozwalają na oszczędności z tytułu amortyzacji instalacji (amortyzacja na poziomie 10% rocznie).

Roczne koszty ubezpieczenia instalacji wynoszą – 1000 PLN


Firma płaci za energię z przesyłem 0,50 PLN/kWh netto
write.png

Wynik analizy

Poniżej zamieszczamy wykres opłacalności instalacji uwzględniając alternatywną inwestycję (lokata bankowa oprocentowana 2%) oraz uwzględniając dwa warianty wzrostu cen energii: prawdopodobny na poziomie 3,5% oraz wariant pesymistyczny aczkolwiek realny - 10%.

W przypadku instalacji fotowoltaicznych realizowanych na użytek przemysłowy okres zwrotu poniesionych kosztów będzie się pokrywał z okresem amortyzacji i wyniesie  około 10 lat. W przypadku szybko rosnących cen energii (10%) okres ten może się skrócić o prawie dwa lata  - jednak największy wzrost zysków będzie w późniejszym okresie.

analiza-opacalnosci-dla-firm.png

Komentarz

W sytuacji braku jakiegokolwiek wsparcia instalacja jest tym bardziej opłacalna im większą część energii wyprodukowanej zostanie zużyta na własne potrzeby.
Należy mieć na uwadze, że w naszej analizie zakładamy w instalacjach przemysłowych 100% zużycia energii na potrzeby własne, a spełnienie takiego warunku nawet w niektórych firmach produkcyjnych jest trudne do spełnienia (np okresy urlopowe, święta, przestoje planowe).

Zamieszczone powyżej analizy mają charakter poglądowy. Każdą naszą ofertę przygotowujemy indywidualnie, uwzględniając specyfikę i profil zużycia czy dostępną powierzchnię do instalacji. 

O GoSolar

Naszą misją jest zapewnienie naszym Klientom komfortu życia i niezależności energetycznej.

Uzyskamy to dzięki dostarczaniu Im najwyższej jakości rozwiązań z obszaru Odnawialnych Źródeł Energii oraz świadczeniu kompleksowego, profesjonalnego serwisu.

Ostatnie nowości

©2024 GoSolar Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe należą do ich właścicieli. Design featured by Aga Kosa

Szukaj