Będąc Przedsiębiorcą zapewne poszukujesz inwestycji, które można wpisać w koszty działalności firmy. Najprostszym rozwiązaniem wydaje się zakup nowego samochodu. Pamiętaj jednak, że wartość takiego auta na przestrzeni lat spadnie, a jego eksploatacja będzie wiązać się z wydatkami. Zamiast generować kolejne koszty, zastanów się nad inwestycją, która przyniesie długofalowe korzyści.
Zakup materiałów i energii według GUS stanowi prawie połowę wydatków polskich przedsiębiorstw, stąd oczywistym jest, że firmy szukają rozwiązań które pozwolą im te wydatki ograniczyć.
calculator-385506_1280.jpg

Rozwiązaniem jest instalacja firmowej elektrowni słonecznej.

2dqb7kb.jpg

Korzystne zmiany ustawowe, spadek cen instalacji oraz interesująca stopa zwrotu sprawiają, że na taką inwestycję decyduje się coraz więcej firm w Polsce.

Z analiz przeprowadzonych przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) wynika, że już obecnie najwięcej za energię płacą firmy należące do grup taryfowych „C”, a więc w dużej mierze małe i średnie przedsiębiorstwa, które przyłączone są do sieci niskich lub średnich napięć

Przykład ?

Stawki obowiązujące przedsiębiorców przyłączonych do sieci niskiego napięcia już obecnie wykazują niepokojącą tendencję wzrostową. Rząd planuje wprowadzenie kolejnych opłat w ramach zapowiadanej nowej ustawy o rynku mocy, które uderzą też najsilniej w firmy o pracy jednozmianowej, korzystające z energii w tzw. szczycie południowym. Istnieje uzasadniona obawa, że nadmiernymi kosztami polityki energetycznej państwa obciążane będą w jeszcze większym stopniu najmniejsze przedsiębiorstwa, a ceny energii elektrycznej, w ich przypadku, poszybują w górę.
ceny-energii.jpg
W celu zobrazowania tempa i skali wzrostu opłat za energię elektryczną IEO przeanalizował stawki małych firm z grupy taryfowej C21 (Taryfa C21 – taryfa obejmująca odbiorców przyłączonych do sieci niskiego napięcia, o mocy umownej większej niż 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym większym od 63 A, rozliczających się z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej jednostrefowo), obowiązujące na terenie działalności RWE/Innogy. Z ekstrapolacji składników zmiennego i stałego jednostkowego kosztu energii elektrycznej, wynika, że przedsiębiorca zamawiający u operatora sieci dystrybucyjnej 200 kW mocy oraz zużywający 300 MWh energii elektrycznej rocznie, w 2019 roku zapłaci za każdą kilowatogodzinę 82 grosze, co w skali 3-ch lat będzie skutkować, niemal 14% wzrostem rachunków za energię, które przekroczą 20 tys. zł/m-c.

Szczególnie jest to interesująca propozycja dla firm mających relatywnie stały i znaczący pobór energii w ciągu dnia, jak:

Chłodnie

Sklepy spożywcze

Stacje benzynowe

Zakłady produkcyjne

Placówki usługowe

Biura i Urzędy

Apteki

Inne o podobnym profilu

Korzyści ?

Oszczędności

poprawa płynności finansowej Firmy. Kliknij i sprawdź opłacalność.

Niezależność Energetyczna

uniezależnienie od wzrostu cen energii

Ekologia

Zostawisz wnukom lepszy świat. Kliknij i sprawdź ekologiczność rozwiązania.

Możesz też wykorzystać marketingowo swoją inwestycjęPrezentując produkcję czystej energii która zasilaTwoją Firmę w miejscu, w którym przebywają Klienci pokażesz, że bliskie są Ci zagadnienia ochrony środowiska oraz że Twoja Firma jest odpowiedzialna społecznie.  
referenz-06.jpg

Prosty proces

meeting-2284501_640.jpg

Analiza lokalizacji

Audyt lokalizacji połączony z przygotowaniem ekspertyzy. W ekspertyzie wskazana zostanie optymalna możliwość realizacji inwestycji na wskazanej przez inwestora działce lub dachu.

W tym celu nasi specjaliści przeprowadzają następujące czynności:

 1. oszacują wstępnie moc projektowanej instalacji;
 2. ocenią wstępnie możliwości przyłączenia projektowanego systemu do linii niskiego/średniego napięcia właściwego Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD);
 3. zaproponują dobór technologii i szacowanych kosztów oraz przedstawią poszczególne kroki procesu inwestycyjnego;
 4. wskażą aktualne możliwości w zakresie pozyskania dofinansowania do planowanej inwestycji (pożyczki, dotacje, itp);
 5. uzyskają pozostałych informacji konieczne do przygotowania projektu koncepcyjnego oraz wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej OSD a także wnioskowania o dofinansowanie inwestycji;
 6. przygotują raport z oceną wizji lokalnej.

Projekt

GoSolar oferuje kompleksowe usługi z zakresu projektowania elektrowni fotowoltaicznych dachowych i gruntowych.  Projekty przygotowujemy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, normami i wytycznymi producentów elementów instalacji.

Zakres naszych usług obejmuje:

 1. Projekty koncepcyjne;
 2. Warunki zabudowy, warunki przyłączeniowe do sieci;
 3. Decyzje środowiskowe i raporty oddziaływania na środowisko;
 4. Badania i ekspertyzy;
 5. Projekty budowlane i wykonawcze;
 6. Kosztorysy inwestorskie;
 7. Projekty przyłączenia do sieci;
 8. Uzgodnienia dokumentacji projektowej.
valentin-software-launches-pv-sol-premium-2016.png
financing-105727_640.jpg

Finansowanie

Zapewniamy kompletną obsługę związaną z procesem pozyskania środków i dofinansowania. 

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej  o dofinansowanie obejmuje:

 1. sporządzenia wniosku o dofinansowanie;
 2. opracowanie biznes planu / studium wykonalności dla inwestycji;
 3. nadzór nad terminowym przygotowaniem i skompletowaniem wszystkich niezbędnych załączników;
 4. złożenie kompletu dokumentów do właściwego organu udzielającego dofinansowania
 5. udzielenie odpowiedzi na pytania stawiane przez organy udzielające dofinansowania

Wykonawstwo inwestycji

Nasz zespół wykona:

 1. montaż komponentów elektrowni; 
 2. modyfikację istniejącej sieci rozdzielczej, jeśli jest wymagana;  
 3. pomiary elektryczne zgodnie z normą PN-EN 62446; 
 4. dokumentację powykonawczą;
 5. przygotowanie wniosku o przyłączenie do sieci OSD; 
 6. rozruch technologiczny.
show_image-1-peeled1.png

Monitoring i Serwis

W naszych projektach uwzględniamy profesjonalny system monitoringu instalacji fotowoltaicznych.
Dzięki monitorowaniu instalacji dane dostępne są zdalnie i dają aktualne informacje dotyczące działania systemu fotowoltaicznego.

Ułatwia to szybką reakcją na wszelkie anomalie pracy systemu i serwis. 

Zabezpieczenie oszczędności Twojej Firmy jest pod kontrolą.

Finansowanie

Leasing operacyjny

Optymalne źródło finansowania. Raty, które spłacają się same.

Programy wsparcia UE

Regionalne Programy Operacyjne. Lokalne środki na ochronę środowiska.

Preferencyjny kredyt bankowy

Współpracujemy z polskimi bankami. Znajdziemy dogodne źródło finansowania.

O GoSolar

Naszą misją jest zapewnienie naszym Klientom komfortu życia i niezależności energetycznej.

Uzyskamy to dzięki dostarczaniu Im najwyższej jakości rozwiązań z obszaru Odnawialnych Źródeł Energii oraz świadczeniu kompleksowego, profesjonalnego serwisu.

Ostatnie nowości

©2024 GoSolar Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe należą do ich właścicieli. Design featured by Aga Kosa

Szukaj