• statyczna wytrzymałość na obciążenia: do 4 strefy śniegowej i do 3 strefy wiatrowej
  • Kat nachylenia paneli 25°
  • stal konstrukcyjna - z powłoką Magnelis ZM310/ZM430 by ArcelorMittal
  • Głębokość osadzenia - 1500-1800 mm
  • Grubość podpory: od 2,5 do 3 mm
  • Waga systemu dla 4 modułów: od 80 kg