10 powodów by zostać Prosumentem

Powodów by zostać Prosumentem (czyli bycia zarówno PROducentam jak i konSUMENTEM energii) jest całe mnóstwo.
Każdy z Nas może skompletować swoją własną listę w oparciu o swoje priorytety życiowe. Mogą to być powody ekonomiczne, wynikające z potrzeby niezależności lub coraz ważniejsze – ekologiczne.
Poniższa lista zawiera 10 głównych powodów wybieranych przez większość Prosumentów zapytanych o źródła swojej motywacji.

Oszczędności


Bardzo istotne zmniejszenie swoich rachunków za energię elektryczną. Przy optymalnym doborze wielkości instalacji do profilu zużycia wysokość rachunków może spaść nawet o 90%. Dodatkowe systemy wsparcia jak Dotacja "Mój Prąd" czy Ulga Termomodernizacyjna zdecydowanie podnosza atrakcyjność tej inwestycji.

Niezależność

Uniezależnienie się od ciągłych podwyżek energii i gazu czy węgla. Obecna polityka energetyczna państwa zakłada masowe inwestycje w nowe moce wytwórcze, które sfinansują przecież odbiorcy końcowi. Ekspreci twierdzą, że zanim osiągniemy stabilację czeka nas wiele lat podwyżek cen energii

Inwestycja

Zwiększenie wartości swojej nieruchomości. Aspekt jakże ważny, a jakże często pomijany. Twój dom z nowoczesną instalacją fotowoltaiczną i grzewczą będzie po prostu więcej wart i szybciej znajdzie nabywcę jeśli zaistniałaby konieczność jego sprzedaży.

Bezpieczeństwo

Stanie się bardziej niezależnym energetycznie. Wzrośnie Twoje poczucie bezpieczeństwa w sytuacjach problemów z dostawą energii czy gazu.

Styl życia

Korzystanie ze stylu życia w cenach na które możesz sobie pozwolić. Możesz zainstalować w domu dodatkowe urządzenia jak np. klimatyzator czy dodatkowe oświetlenie i nie odczuć zwiększonych kosztów korzystania z nich.

Bycie Eco

Zasilanie swoich urządzeń ze Słońca – najczystszej formy energii na Ziemi, której wystarczy jeszcze na ok. 4 miliardy lat, a Twoje wnuki nie będą ci miały za złe, że przyczyniłeś się do zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Wspieranie zatrudnienia

Wspieranie zatrudnienia w swojej lokalnej społeczności. Analizy wskazują, że powstałe miejsca pracy w sektorze energii odnawialnej należą do najbardziej stabilnych.

Bezpieczeństwo Polski

Wspieranie bezpieczeństwa energetycznego Polski. To przejaw lokalnego patriotyzmu. Rozproszone źródła energii są podstawą strategii energetycznych wielu państw.

Paliwa kopalne się kończą

Zabezpieczenie się przed problemami w przypadku wyczerpaniu się innych nośników energii.

Walka ze smogiem

Wsparcie kraju w wypełnieniu zobowiązań w zakresie redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery.  W Polsce ponad 40 tys. osób rocznie umiera przedwcześnie w wyniku chorób spowodowanych zanieczyszczeniem środowiska. Każdy z nas może pomóc w tym zakresie.

Swój własny...

…….. tutaj kolejne powody, może masz swój ? Może się nim z nami podzielisz  ?

O GoSolar

Naszą misją jest zapewnienie naszym Klientom komfortu życia i niezależności energetycznej.

Uzyskamy to dzięki dostarczaniu Im najwyższej jakości rozwiązań z obszaru Odnawialnych Źródeł Energii oraz świadczeniu kompleksowego, profesjonalnego serwisu.

Ostatnie nowości

©2021 GoSolar Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe należą do ich właścicieli. Design featured by Aga Kosa

Szukaj